" Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up" - Pablo Picasso

8 May 2013

Laporan Pemerhatian Di Sekolah

LAPORAN PEMERHATIAN PENDIDIKAN SENI


Tempat          : Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang

Tarikh           : 10 April ( Rabu )

Masa             : 10.50 pagi - 11.50 pagi

Nama Guru  : En. Johari

Saya Farah Syazwani Bt Sabri ( JEC 120003 ) telah pergi ke Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang pada 10 April 2013 ( Rabu ) untuk membuat pemerhatian guru seni di Sk Gunung Panjang, Gopeng Perak. Saya telah diberi kebenaran oleh guru pendidikan seni tersebut iaitu Cikgu Johari. Beliau merupakan bekas guru pendidikan seni saya semasa saya bersekolah di sana. Saya diberi kebenaran untuk membuat pemerhatian di kelas murid Tahun 4. Justeru, ini merupakan laporan pemerhatian di dalam kelas Tahun 4. Rancangan pembelajaran pada waktu tersebut ialah mereka corak pelbagai dengan menggunakan teknik capan. Di sini saya nyatakan kaedah, strategi, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Johari iaitu Guru Pendidikan Seni Sk Gunung Panjang.

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 1. Kaedah Terus
  Cikgu Johari menggunakan kaedah terus melalui pengalaman sedia ada beliau.
  Sebagai contoh, beliau menanyakan terus kepada murid-murid mengenai corak yang boleh digunakan semasa membuat capan.
 2. Kaedah Tunjuk Cara
  Cikgu Johari membuat demonstrasi cara-cara untuk menghasilkan corak yang pelbagai dengan menggunakan teknik capan dan semua murid melakukan perkara yang sama.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Cikgu Johari menggunakan strategi SMART iaitu :
 • S - Specific
  Cikgu Johari mempunyai matlamat yang khusus dan jelas iaitu mengajar murid mereka pelbagai corak dengan menggunakan teknik capan dan menggunakan bahan seperti ubi kentang serta batang pisang.
 • M - Measureable
  Tahap pengetahuan dan pemahaman murid dapat dilihat melalui kreativiti murid mereka pelbagai corak. Ini membuktikan pengajaran Cikgu Johari dapat difahami oleh tahap murid Tahun 4.
 • A  Attainable
  Buktinya, murid dapat mereka corak yang kreatif dan dapat menyiapkannya dalam masa yang ditetapkan.
 • R - Relevant
  Tugasan mereka corak dengan menggunakan teknik ini munasabah kerana membuatkan murid berfikir secara kreatif dan kritis.
 • T - Time Bound
  Masa yang diberikan dapat dipenuhi dengan sebaiknya dan tugasan yang diberikan kepada murid dapat disiapkan tepat pada masanya.

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 1. Teknik Soal Jawab
  Cikgu Johari mengemukakan soalan berkaitan teknik capan dan jenis corak yang sesuai serta kreatif kepada murid-murid.
 2. Teknik Tunjuk Cara
  Cikgu Johari menggunakan teknik tunjuk cara dengan membuat demonstrasi awal membuat corak menggunakan teknik capan dengan batang pisang dan ubi kentang.

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Pendekatan berpusatkan pelajar ( student centered ) 

  Cikgu Johari membenarkan murid-muridnya memberi pendapat dan cadangan semasa mereka jenis corak untuk digunakan dalam teknik capan.

   
 • Pendekatan berpusatkan bahan ( tool centered )

  Cikgu Johari menggunakan alatan seperti video untuk menunjukkan cara-cara mereka dan membuat corak dengan menggunakan teknik capan.

   
 • Pendekatan Induktif

  Murid-murid didedahkan secara asas sahaja berkenaan dengan capan dan barulah Cikgu Johari menerangkan dari mula hingga ke akhir proses mereka pelbagai corak menggunakan teknik capan dengan batang pisang dan ubi kentang.
 • Pendekatan Inkuiri

  Cikgu Johari memberitahu asas teknik capan kepada murid untuk menghasilkan sikap inkuiri pelajar terhadap teknik capan untuk menghasilkan corak yang pelbagai.

Kesimpulannya, tugasan yang diberikan oleh Dr.Zuraidah Pensyarah Kursus Pendidikan dan Pengajaran Seni ini, banyak memberi pendedahan kepada saya berkaitan dengan  suasana di dalam kelas. Saya dapat merasakan suasana semasa berada di dalam kelas bukan sebagai murid tetapi sebagai seorang bakal guru. Melalui pemerhatian saya, Cikgu Johari dapat mengawal keadaan murid di dalam kelas walaupun kadang kala kelas tersebut bising kerana kepetahan muridnya berbicara. Pengalaman saya semasa membuat pemerhatian ini amat berharga dan tidak dapat diperoleh dimana sekalipun. Saya berharap agar saya dapat mengaplikasikan pengalaman ini dengan pengetahuan yang ada pada saya pada masa kan datang dan berjaya menjadi seorang pendidik. InshaAllah. 

No comments:

Post a Comment